9 krokov k novej garáži

1. Špecifikácia požiadaviek zákazníka

Zákazník nás oboznámi so svojimi predstavami o type a rozmere garáže vrátane ďalšieho možného príslušenstva.

2. Vypracovanie cenovej kalkulácie

Vypracovanie ponuky je ZDARMA a je NEZÁVÄZNÉ.

Ponuka je štandardne platná 90 dní a je spracovaná v súlade s predloženými podkladmi.

3. Konzultácia a odpovede na otázky klienta spoločne s naším pracovníkom priamo na mieste predpokladanej montáže, poprípade na diaľku.

Ďalším podstatným krokom je stretnutie spoločne s klientom. Obsahom je zodpovedať prípadné otázky zákazníka a prehliadnuť si miesto, kde bude garáž montovaná.

Cieľom stretnutia je poskytnúť klientovi všetky potrebné informácie o dodaní garáže.

4. Podpis zmluvy o diele, objednávky a uhradenie zálohovej faktúry

Tu dochádza k samotnému podpisu zmluvných podmienok, podľa ktorých bude garáž dodaná. Dôležitými prvkami sú obzvlášť špecifikácia garáže a odovzdanie podkladov o stavebnej pripravenosti pred dodaním garáže.

5. Zaradenie zákazky do harmonogramu výroby v nemeckom závode v Kreuztal.

Termín dodania je spravidla 4-5 týždňov. Presný termín dodania môže byť upravený podľa získania súhlasu viď bod 6

6. Podklady na získanie územného súhlasu alebo rozhodnutia o umiestnení stavby

Podľa veľkosti zastavanej plochy:

Do 25 m2 (jednogaráž) – povoľuje sa v režime územného súhlasu podľa §96 odst. 2)a zákona 183/2006 Zb. Formulár „Oznámenie o zámere k vydaniu územného súhlasu" je prílohou č. 9 k vyhláške č. 503/2006 Zb. V tomto režime dodáme ZDARMA zákaznikovi potrebné doklady a to predovšetkým technickú správu a grafické prílohy.

Nad 25 m2 (dvojgaráž) – vyžaduje podľa § 103 odst. 1)a stavebného zákona

 

6. Príprava miesta pred dodaním

Zákaznik zaistí sám alebo prostredníctvom našej spoločnosti realizáciu stavebnej pripravenosti (základová doska, pätky pásy) podľa dodaných podkladov.

7. Dodanie a osadenie garáže

Posledným, ale veľmi dôležitým krokom, je dodanie a montáž garáže na pripravené základy. Montáž si môže zákazník zaistiť sám, alebo po dohode s našou spoločnosťou.

V prípade dodania automatického pohonu alebo elektroinštalácie je nutné objednať miestneho elektrikára, ktorý elektroinštaláciu prepojí s domovou prípojkou a vypíše revíziu o zapojení.

Napojenie na domáci elektrický prívod zaisťuje zákazník podľa miestnych podmienok.

8. Využívanie garáže ihneď po osadení

Garáž je určená k okamžitému používaniu ihneď po osadení.

9. Spokojnosť klienta

Vašu spokojnosť po stránke kvality, prístupu a ceny považujeme za výsledok nášho úsilia a budeme radi, ak naše služby doporučíte aj vo Vašom okolí.

Kontaktní formulář

Meno*
Zadejte jméno.
Email*
Zadejte email
Telefónné číslo
Zadejte telefon
Predmet*
Zadejte předmět zprávy
Správa*
Zadejte text zprávy
Potvrďte, ze nie ste robot:
Potvrďte, že nejste robot.